Wijs met locatie: kennis delen over AI, digital twins en ethiek

In een open platform verkennen wij vanuit het geo-werkveld de werking en potentie van AI en Digital Twins. Dit alles met oog voor de ethiek van digitalisering. Op deze website delen we onze bevindingen. Het werkveld deelt via deze site voorbeelden over hoe zij technieken in de praktijk toepassen.

Wat houdt de werkplaatsen AI, Digital Twins en ethiek bezig?

Satellietdata en AI voor aarde

Op 13 april 2021 organiseert het Netherlands Space Office in samenwerking met Wijs met Locatie een (virtuele) werkconferentie waarin kunstmatige intelligentie en satellietdata centraal staan.

 

Geo-inspiratiedagen: “Hoe zit het met Digital Twins?

Het Ministerie van BZK (DiS Geo en BRO), Kadaster/PDOK en Geonovum organiseren in 2021 vier geo-inspiratiedagen. De eerste geo-inspiratiedag vindt plaats op 20 april en gaat over digital twins. Ook Wijs met Locatie is hierbij.

Publicatie kernwaarden

De ethische referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata, bedoeld voor zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers.

Vanaf maart 2021 delen we iedere maand een nieuwe kernwaarde op deze site.

Meer over werkplaatsen

AI en Locatiedata

De werkplaats voor AI en locatiedata ziet de kracht van Artificial Intelligence en verkent zijn potentie voor toepassing in maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken.

Digital Twin

Een digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid. In deze kopie kan je uiteenlopende scenario’s voor ontwikkelingen verkennen. Of op basis van real time informatiebronnen, processen aanpassen. Wat is er nodig om dit goed toe te kunnen passen in ruimtelijke vraagstukken?

Ethische Referentie

Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Digitalisering van processen moet ten dienste van de samenleving staan. Wat betekent dit in de praktijk? Daar draait het om in deze werkplaats.