Wijs met locatie: kennis delen over AI, digital twins en ethiek

In een open platform verkennen wij vanuit het geo-werkveld de werking en potentie van AI en Digital Twins. Dit alles met oog voor de ethiek van digitalisering. Op deze website delen we onze bevindingen. Het werkveld deelt via deze site voorbeelden over hoe zij technieken in de praktijk toepassen.

Wat houdt de werkplaatsen AI, Digital Twins en ethiek bezig?

Proeftuin BGT

Mutatiesignalering van start Eind september is Kadaster samen met SVB-BGT en het ministerie van BZK een proeftuin mutatiesignalering BGT gestart. Benieuwd? Meld je aan voor de eerstvolgende sessie!

Een cookbook voor digital twins

De werkplaats digital twin werkt aan een cookbook voor digital twins. Zij beschrijven hierin de ingrediënten die de geosector heeft te bieden.

Data ethiek in de Grote Geo Show

De Grote Geo Show voorziet de geowereld - en daarbuiten - van inspiratie met vlotte online tv shows. Op donderdag 4 juni besteedde dit initiatief van de OSGeo groep onder andere aandacht aan Data-ethiek. Voor dit onderwerp schoof Frank namens Geonovum Verschoor 'aan tafel'

Meer over werkplaatsen

AI en Locatiedata

De werkplaats voor AI en locatiedata ziet de kracht van Artificial Intelligence en verkent zijn potentie voor toepassing in maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken.

Digital Twin

Een digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid. In deze kopie kan je uiteenlopende scenario’s voor ontwikkelingen verkennen. Of op basis van real time informatiebronnen, processen aanpassen. Wat is er nodig om dit goed toe te kunnen passen in ruimtelijke vraagstukken?

Ethische Referentie

Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Digitalisering van processen moet ten dienste van de samenleving staan. Wat betekent dit in de praktijk? Daar draait het om in deze werkplaats.