Wijs met Locatie: kennis delen over digital twins, AI en ethiek

In een open platform verkennen wij vanuit het geo-werkveld de werking en potentie van digital twins, Artificial Intelligence (AI) en de ethiek van digitalisering. Ambitie is te komen tot afspraken die bouwblokken van digital twins uitwisselbaar maken.

Nieuws

30 mei 2023

Ethisch sturen op datagebruik

Van 1 juni tot en met 28 juni 2023 ligt het Protocol voor goed opdrachtgeverschap in consultatie. Goed opdrachtgeverschap is essentieel voor het ...

15 maart 2023

Wat heb jij over data geleerd bij het maken van digital twins?

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt in de bouw van Digital Twins. Samen met VNG en Geonovum inventariseert Kadaster nu welke lessen ...

15 december 2022

De groene baten digital twins

Door de groeiende woningnood staat het groen in steden onder druk. Maar steden hebben dat groen steeds harder nodig vanwege klimaatverandering. Groen ...

Agenda

september 27, 2022
maart 1, 2023
Werkplaatsen
  • bijeenkomsten voor 2023 worden nog gepland

Meer over werkplaatsen

AI en Locatiedata

De werkplaats voor AI en locatiedata ziet de kracht van Artificial Intelligence en verkent zijn potentie voor toepassing in maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken.

Digital Twin

Een digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid. In deze kopie kan je uiteenlopende scenario’s voor ontwikkelingen verkennen. Of op basis van real time informatiebronnen, processen aanpassen. Wat is er nodig om dit goed toe te kunnen passen in ruimtelijke vraagstukken?

Ethiek

Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Digitalisering van processen moet ten dienste van de samenleving staan. Wat betekent dit in de praktijk? Daar draait het om in deze werkplaats.