Wijs met locatie: kennis delen over AI, digital twins en ethiek

In een open platform verkennen wij vanuit het geo-werkveld de werking en potentie van AI en Digital Twins. Dit alles met oog voor de ethiek van digitalisering. Op deze website delen we onze bevindingen. Het werkveld deelt via deze site voorbeelden over hoe zij technieken in de praktijk toepassen.

Het laatste nieuws van de werkplaatsen

18 mei 2021 | presentatie resultaten Proeftuin Kadaster

In de proeftuin AI voor mutatiesignalering onderzoeken Kadaster en bedrijven hoe AI algoritmen toegepast op luchtfoto’s en satellietbeelden mutatiesignalering kunnen verbeteren. 18 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur presenteren zij de resultaten.

Investeringsvoorstel nationale digital twin infrastructuur: Wat vind jij?

Van 23 april tot en met 19 mei 2021 ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie. Wij horen graag wat je ervan vindt!

Publicatie kernwaarden

De ethische referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata, bedoeld voor zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers.

In maart 2021 verscheen al de kernwaarde Rechtvaardig en doelgericht. In april is daar Actief open en transparant aan toegevoegd.

Meer over werkplaatsen

AI en Locatiedata

De werkplaats voor AI en locatiedata ziet de kracht van Artificial Intelligence en verkent zijn potentie voor toepassing in maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken.

Digital Twin

Een digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid. In deze kopie kan je uiteenlopende scenario’s voor ontwikkelingen verkennen. Of op basis van real time informatiebronnen, processen aanpassen. Wat is er nodig om dit goed toe te kunnen passen in ruimtelijke vraagstukken?

Ethische Referentie

Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Digitalisering van processen moet ten dienste van de samenleving staan. Wat betekent dit in de praktijk? Daar draait het om in deze werkplaats.