Wijs met Locatie: kennis delen over AI, digital twins en ethiek

In een open platform verkennen wij vanuit het geo-werkveld de werking en potentie van AI en Digital Twins. Dit alles met oog voor de ethiek van digitalisering. Op deze website delen we onze bevindingen. Het werkveld deelt via deze site voorbeelden over hoe zij technieken in de praktijk toepassen.

Nieuws

30 augustus 2022

Werkplaats nationaal stelsel digital twins 27 september

Op 27 september 2022 is Rijkswaterstaat gastheer van een bijeenkomst in het kader van de nationale infrastructuur voor digital twins voor de fysieke ...

29 augustus 2022

Terugblik werkplaats nationaal stelsel digital twins 5 juli 2022

Als ambassadeur van het programma nationale infrastructuur voor digital twins fysieke leefomgeving was Provincie Utrecht op 5 juli 2022 gastheer van ...

23 juni 2022

Stad Groningen in 3D

Gemeente Groningen zet een integraal 3D model in om slimmer om te gaan met de inrichting van de stad en andere gemeentelijke vraagstukken. Voor ...

Agenda

september 27, 2022
november 30, 2022

Meer over werkplaatsen

AI en Locatiedata

De werkplaats voor AI en locatiedata ziet de kracht van Artificial Intelligence en verkent zijn potentie voor toepassing in maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken.

Digital Twin

Een digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid. In deze kopie kan je uiteenlopende scenario’s voor ontwikkelingen verkennen. Of op basis van real time informatiebronnen, processen aanpassen. Wat is er nodig om dit goed toe te kunnen passen in ruimtelijke vraagstukken?

Ethiek

Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Digitalisering van processen moet ten dienste van de samenleving staan. Wat betekent dit in de praktijk? Daar draait het om in deze werkplaats.