Digital Twin

Waar houdt de werkplaats Digital Twin zich mee bezig?

  • Cookbook

In het Cookbook Digital Twins geven we een overzicht voor mogelijk beschikbare ingrediënten om Digital Twin van fysieke leefomgeving te maken.

Volg hier de ontwikkelingen van het Cookbook.

  • Bijeenkomsten

De werkplaats organiseert eens in de zoveel tijd bijeenkomsten waarin overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen worden gebracht rondom het thema Digital Twin.

Lees de terugblik van de eerste bijeenkomst op 12 maart: een groep experts keek naar de mogelijkheden en uitdagingen voor een nationale Digital Twin.

 

Waarom een Werkplaats Digital Twin?

De werkplaats Digital Twin wil inzetten op het oplossen van maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken. Door het delen van ervaring en expertise binnen een Werkplaats Digital Twin, verwachten we de kennisontwikkeling te versnellen, nieuwe casussen gezamenlijk op te pakken en de potentie van de Digital Twin als probleemoplosser versneld te kunnen benutten in een breed werkveld.

 

Een open en transparante community

De werkplaats is een open en transparante community of practice voor professionals uit de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs en burgergroeperingen, die bezig zijn met de toepassing van Digital Twins. De inhoudelijke focus ligt op maatschappelijke thema’s van uiteenlopende aard, zoals slimme mobiliteit, klimaatverandering, de energietransitie, maar ook de 1,5 meter samenleving en het beheer van infrastructuur en de openbare ruimte. Voor elk van deze thema’s is actualiteit en snelheid van belang. Digital Twins bieden mogelijkheden om mensen te verbinden en hun beslissingen op basis van data accurater en sneller te nemen.

 

Hoe gaat de Werkplaats Digital Twin zijn hoofddoel bereiken?

  • Ontmoeten en inspireren: Plenaire bijeenkomsten (fysiek als online bijeenkomsten) waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld en waar deelnemers met elkaar in contact komen. Vraag en aanbod kunnen elkaar hier vinden in de mogelijkheden van Digital Twins voor hun werkpraktijk;
  • Kennis delen: presenteren en publiceren van best practices, werkwijzen en protocollen, bewezen oplossingen, et cetera in het Digital Twin Cookbook.
  • Opschalen: bijeenbrengen van de ontwikkelde best practices en het faciliteren van opschaling van best practices naar de Nederlandse overheidspraktijk.