Kunstmatige intelligentie (AI)

Als wij het hebben over Artificial Intelligence (AI), hebben wij het over digitale systemen die zelflerend zijn. In de geosector zie je hier al veel mee gebeuren op het gebied van automatische beeldherkenning. Software wordt bijvoorbeeld getraind om op luchtfoto’s automatisch zonnepanelen te kunnen herkennen en tellen. Of om automatisch mutaties in de openbare ruimte te signaleren, zoals een nieuwe plaatsing van een verkeersbord.

Je kunt AI ook voor andere taken inzetten. Bijvoorbeeld om rekenmodellen voor luchtkwaliteit te verbeteren. Of om de meest optimale distributie te berekenen voor natuurlijk opgewekte energie. In de werkplaats voor AI en locatiedata verkennen we in een open setting wat mogelijkheden en beperkingen zijn van het toepassen van AI voor het oplossen van maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken. Via het kennisplatform Wijs met Locatie delen verschillende experts hun ervaringen en werken zij samen aan het vergroten en verbreden van hun kennis.

 

Bijeenkomsten

Resultaten Proeftuin Kadaster: AI voor mutatiesignalering

In de proeftuin BGT mutatiesignalering onderzoeken Kadaster en bedrijven hoe AI algoritmen toegepast op luchtfoto’s en satellietbeelden mutatiesignalering kunnen verbeteren. Op dinsdag 18 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur worden de resultaten van de proeftuin gepresenteerd.

Lees meer

13 april | online werkconferentie Satellietdata & AI voor aarde

Duizenden satellieten cirkelen dag in dag uit de aarde rond. Zij maken opnames, doen metingen en spelen een rol in de communicatie en navigatie op aarde. De data van satellieten bevat veel informatie. Kunstmatige intelligentie helpt die informatie sneller te verwerken èn nieuwe informatie aan het licht te brengen. Op 13 april 2021 organiseerde het Netherlands Space Office in samenwerking met Wijs met Locatie een werkconferentie waarin kunstmatige intelligentie en satellietdata centraal staan.

Lees meer

 

Waar werken we aan

proeftuinkadaster-m

Kun je de BGT accurater en goedkoper maken met automatisch mutatiesignalering? Het Kadaster organiseert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het SVB-BGT een Proeftuin BGT mutatiesignalering.

In de proeftuin onderzoeken zij de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering met het doel dit te verbeteren door AI algoritmen toe te passen. Wat zijn de voor- en nadelen van geautomatiseerde mutatiesignalering? In de proeftuin werken leveranciers, bronhouders en Kadaster samen om een reëel beeld te krijgen van de huidige stand van de techniek.

Lees meer

 

Doe mee!

Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waarin zowel de deelnemers als wij kennis en ervaring inbrengen. Wil je aanschuiven bij zo'n bijeenkomst? Of wil je actief meedoen in het platform? Meld je dan aan voor een bijeenkomst of neem contact met ons op.