Kunstmatige intelligentie (AI)

Als wij het hebben over AI of kunstmatige intelligentie, hebben wij het over digitale systemen die zelflerend zijn. De geosector maakt bijvoorbeeld dankbaar gebruik van  kunstmatige intelligentie voor automatische beeldherkenning. Software wordt bijvoorbeeld getraind om op luchtfoto’s automatisch zonnepanelen te kunnen herkennen en tellen. Of om automatisch mutaties in de openbare ruimte te signaleren op foto's, zoals een nieuwe plaatsing van een verkeersbord.

Je kunt kunstmatige intelligentie ook voor andere taken inzetten. Bijvoorbeeld om rekenmodellen voor luchtkwaliteit te verbeteren. Of om de meest optimale distributie te berekenen voor natuurlijk opgewekte energie. In de werkplaats voor AI en locatiedata verkennen we in een open setting wat mogelijkheden en beperkingen zijn van het toepassen van kunstmatige intelligentie voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Via het kennisplatform Wijs met Locatie delen verschillende experts hun ervaringen en werken zij samen aan het vergroten en verbreden van hun kennis.

Waar werken we aan

Kun je de BGT accurater en goedkoper maken met automatisch mutatiesignalering? Het Kadaster organiseert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het SVB-BGT een Proeftuin BGT mutatiesignalering. In deze proeftuin onderzochten zij de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering met het doel dit te verbeteren door AI algoritmen toe te passen. Wat zijn de voor- en nadelen van geautomatiseerde mutatiesignalering? In de proeftuin hebben leveranciers, bronhouders en Kadaster samengewerkt om een reëel beeld te krijgen van de huidige stand van de techniek. Mei 2021 presenteerden zij de → resultaten van de proeftuin.

Meer weten?

Regelmatig organiseren we bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen. Wil je aanschuiven bij zo'n bijeenkomst? Of wil je actief meedoen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van wat we organiseren en kan je aanschuiven. Hieronder vind je links naar de verslagen van bijeenkomsten die we eerder organiseerden: