Het kennisplatform Wijs met Locatie is een open community voor professionals uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs.

Binnen het platform verkennen we de potentie van AI en digital twins voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We doen dit door ervaring en kennis te delen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten. Ook zetten we experimenten op om theorieën in de praktijk te toetsen. De ethiek van digitalisering is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. Digitalisering moet ten dienste blijven staan van de samenleving. Om handvatten te bieden voor ethisch verantwoorde digitalisering, werken we ook aan een ethische referentie.

Vanuit drie werkplaatsen brengen we de toepassing van AI, digital twins en ethiek een stap verder. Onze focus ligt op toepassingen in combinatie met locatiedata, -technologie en -vraagstukken.

Een open community

Elke werkplaats is een open en transparante community voor professionals uit de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs.  Vanuit het platform faciliteren wij vijf activiteiten:

  1. Ontmoeten: Bijeenkomsten (fysiek en online) waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld en waar deelnemers met elkaar in contact komen. Vraag en aanbod kunnen elkaar hier vinden;
  2. Inspireren: Inspiratiesessies waarin onderwijs, overheden en bedrijfsleven kennis en ervaringen delen;
  3. Samen ontwikkelen: Werksessies waarin overheden hun (business) cases presenteren en samen met bedrijven en onderzoekers en studenten werken aan innovatieve oplossingen;
  4. Kennis delen: presenteren en publiceren van best practices, werkwijzen en protocollen, bewezen oplossingen, et cetera.
  5. Opschalen: faciliteren van opschaling van ontwikkelde best practices naar de Nederlandse overheidspraktijk.