14 september 2021

  - online -

   

  Open Geodag Geonovum

  Op 14 september 2021 organiseert Geonovum haar Open Geodag. Tijdens deze dag is er veel aandacht voor de onderwerpen van Wijs met Locatie. Je bent van harte welkom om aan te schuiven.

  Met het oog op de volksgezondheid moet Nederland wanneer nodig vorm kunnen geven aan een anderhalvemetersamenleving. We moeten bovendien onze economie transformeren om tot maximaal anderhalve graad temperatuurstijging te komen. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging van de energietransitie, klimaatadaptatie, een woonopgave en duurzame, veilige voedselvoorziening.

  Deze uitdagingen vragen om een integrale ruimtelijke aanpak: ruimte die nodig is voor het ene vraagstuk, kan de beschikbare ruimte voor het andere vraagstuk immers beperken. De overheid is in de lead om dit ruimtelijk beleid vorm te geven en uit te voeren. Om meer grip te krijgen op deze complexe vraagstukken en hun onderlinge relaties, spelen geodata, rekenmodellen en visualisaties een wezenlijke rol. ‘Digital twins’ gaan als een snelkookpan voor beleid fungeren. Om draagvlak mogelijk te maken voor besluiten die mede op basis van dit soort digitale modellen worden genomen, is het essentieel dat we technische, semantische en ethische kaders hebben op basis waarvan je de gebruikte data kan toepassen, begrijpen en beoordelen. In de ochtend van 14 september spreekt Rob van de Velde van Geonovum met verschillende gasten over de uitdagingen die dit voor ons werkveld meebrengt. Aan tafel schuiven Arie Versluis van het Ministerie van BZK, Sanne Hettinga van VU Amsterdam die werkt aan een synthetische populatie en Arash Azami, oprichter the Internet of Energy initiative.

  In de middag presenteren Linda van den Brink en Friso Penninga in het 'Geo-standaard journaal' internationale en nationale ontwikkelingen die komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Zowel in de ochtend als de middag zijn er bovendien verschillende masterclasses en werksessies waarbij we verder ingaan op de verschillende onderwerpen en projecten.

  Schuif jij (virtueel) aan?

  >Aanmelden