Proeftuin Kadaster

Het Kadaster organiseert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het SVB-BGT een Proeftuin BGT mutatiesignalering.

In de proeftuin onderzoeken zij de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering met het doel dit te verbeteren door AI algoritmen toe te passen. Wat zijn de voor- en nadelen van geautomatiseerde mutatiesignalering? In de proeftuin werken leveranciers, bronhouders en Kadaster samen om een reëel beeld te krijgen van de huidige stand van de techniek.

De BGT moet jaarlijks bijgehouden worden door bronhouders. Traditioneel worden mutaties gesignaleerd uit een stereo luchtfoto. Veranderingen in de omgeving worden gesignaleerd door twee foto’s met elkaar te vergelijken of de foto met de kaart te vergelijken.

De technologie van beeldherkenning uit (stereo) foto’s of met satelliet beelden is al enige jaren in ontwikkeling. Er wordt al langer geëxperimenteerd met het automatisch opsporen van mutaties uit beeldmateriaal door twee foto’s met elkaar te vergelijken of de foto met de BGT te vergelijken. Deze technologie is echter nog niet op grote schaal toegepast, omdat de kwaliteitseisen hoog zijn en de processen efficiënt ingericht zijn. Hierdoor is tijdwinst behalen een uitdaging. Het uiteindelijke resultaat moet voordeel bieden voor bronhouders van de BGT (zelfde of hogere kwaliteit tegen minder kosten).

 

Bijeenkomsten

Werkplaats ethiek van mutatiesignalering en AI (geweest) | Dinsdag 2 februari van 10.00 - 12.00

In de proeftuin BGT mutatiesignalering wordt onderzocht hoe AI algoritmen de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering kunnen verbeteren met behulp van beeldmateriaal zoals luchtfoto’s en satellietbeelden.

Tijdens deze werkplaats hebben we met elkaar de ethische aspecten van AI en mutatiesignalering verkend, aan de hand van twee concrete casussen. Daarbij vergeleken we bovendien de Nederlandse situatie met casuïstiek in rampgebieden. Deze werkplaats was een samenwerking tussen de Universiteit van Twente, Geonovum, de NCG en het Kadaster.

Bekijk de terugblik!

 

Lees meer