Kookboek recepten

Recepten

Recepten zijn beschrijvingen van de toepassing van een digital twin voor een oplossen van een vraagstuk in de fysieke leefomgeving. Het vraagstuk heeft een thematische achtergrond en speelt zich ergens in Nederland af. Dat wil niet zeggen dat het recept uniek is of ook niet elders wordt toegepast. Het recept heeft wel een voorbeeldfunctie, is soms een best practise of een innovatie (proof of concept). We denken dat hergebruik van recepten kan plaatsvinden voor het oplossen van vraagstukken op andere locaties in Nederland.


De recepten hebben een vaste opbouw gekregen. Het vraagstuk wordt geïntroduceerd en belicht. De oplossing met de digital twin wordt geschetst evenals de betrokken partijen, die samen aan de oplossing van het vraagstuk. De oplossing bestaat uit uit ingrediënten als data, rekenmodellen en visualisatietools en use cases. Digital twins zijn toepasbaar voor meerdere doeleinden. Ze kunnen ingezet worden voor uiteenlopende vragen van verschillende gebruikers(groepen). Dit wordt aangeduid met use cases. De waarde van de digital wordt kort toegelicht met een videocast.


Links en meer informatie
We hebben geenzins de bedoeling om compleet te zijn. Zoals gezegd geeft het recept een globale beschrijving van het vraagstuk en zijn oplossing vanuit één bepaald perspectief. Derhalve hebben we eveneens links naar andere relevante informatiebronnen opgenomen. Deze informatiebronnen bevatten verdere toelichting, achtergronden en contactinformatie naar stakeholders en betrokkenen. Ook zijn links naar aanvullend beeld- en videomateriaal over de digital twin opgenomen.

 

 

Bekijk hieronder alle recepten of kies per thema

 

Links en meer informatie

13 juni 2021

Een sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstromingen. Breekt de Lekdijk door dan staat een groot deel van de ...

31 augustus 2021

Brainport Smart District Helmond

In de Digital Twin Brainport Smart District in Helmond ontwerpen toekomstige bewoners de contouren van hun huis aan en werken ze samen aan realisatie ...