Kookboek digital twin

  Proloog

  De digital twin komt uit de maakindustrie en is een exponent van de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie - een tijd waarin de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld vervagen-. Ook voor het maken van scenario’s en monitoring van onze fysieke en sociale leefomgeving biedt de digital twin perspectief.

  Een digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid, waarmee scenario’s gecreëerd en beslissingen kunnen genomen op basis van vele soorten (near real time) databronnen. Gecombineerd met rekenmodellen, al dan niet met gebruik van kunstmatige intelligentie worden deze datasets gevisualiseerd. Daarbij wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt van de rekencapaciteit van platforms die we kennen uit de gaming industrie. Naast visualisatie op een webomgeving, zie je ook virtual en augmented reality toepassingen. Door een situatie virtueel in beeld te brengen, kan je een probleem en oplossing inzichtelijk maken vanuit verschillende invalshoeken. Door informatie te delen en iedereen hetzelfde beeld te bieden, kan je een betere dialoog voeren en gesignaleerde en ervaren ruimtelijke probleemsituaties beter met elkaar oplossen.

  Anders dan bij de maakindustrie zal bij de toepassing van de digital twin in onze fysieke en sociale leefomgeving het maatschappelijk vertrouwen essentieel zijn. De menselijk maat en ethiek zijn leidend bij het creëren van digital twins. Bij de toepassing van digital twins ligt onze focus op maatschappelijke thema’s met een locatiecomponent, zoals mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit- en milieudegradatie, ruimtelijke planningsproblemen, het efficiënt beheer van infrastructuur en onze openbare ruimte maar bijvoorbeeld ook: menselijke gezondheid in de 1,5 meter samenleving. Voor elk van deze thema’s is actualiteit en snelheid van belang. Met digital twins gaan we inzetten op het sneller en beter oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

  Waarom een kookboek digital twin?

  Zoals gezegd, de digital twin komt uit de maakindustrie als een exponent van de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie. Digital twin is een nieuw concept, dat in Nederland door de praktijk is omarmd en door sommigen wordt gepropageerd en bezongen. Anderen vinden het een hype en ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dat geeft niet. Wij denken dat het omarmen van een nieuw concept – zie het als een nieuw restaurant concept – het mogelijk maakt om nieuw elan te geven in de toepassing van locatiedata. We hebben in Nederland veel ingrediënten, recepten, gerechten en restaurants, maar geen kookboek waarin al deze componenten bijeen zijn gebracht. Door het delen van de ervaringen en expertise in Nederland in het maken van digital twins verwachten we de kennisontwikkeling over digital twins te versnellen, de ontwikkelde toepassingen gezamenlijk op te pakken en de potentie van de digital twin als probleemoplosser versneld te kunnen benutten en op te schalen voor onze complexe ruimtelijke vraagstukken in ons land.

  Daarvoor hebben we in dit kookboek uiteenlopende recepten opgenomen, waarin we laten zien hoe we digitals twins kunnen maken en toepassen op een praktische wijze. En dat begint met het laten zien wat we hebben aan ingrediënten, recepten en gerechten. We geven inzicht en overzicht in de 3 hoofd-ingrediënten van de digital twin:

  • Data
  • Modellen
  • Visualisatie(tools)

  en bieden recepten aan om mooie gerechten te maken waarmee we maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Voor het maken van gerechten in de keuken van het restaurant zijn vanzelfsprekend ook afspraken nodig over de samenwerking en organisatie in de keuken, is adequate keukenapparatuur een vereiste en is de bediening het uithangbord voor zijn gasten. En de gasten plezieren daar draait alles om. Ook deze onderwerpen van besturing en organisatie, tooling en de gebruikers van digital twins gaan we om laagdrempelige bespreken in het kookboek.

  Voor wie is het Kookboek digital twin?

  En wie zijn dan de koks voor wie dit kookboek is bedoeld? Met dit kookboek hebben we een brede doelgroep voor ogen. In de restaurantkeuken lopen diverse koks rond met ieder met hun eigen taakdomein en onder leiding van de chefkok. Dit kookboek is gemaakt door deze verschillende professionele koks uit de locatiesector en is bedoeld voor andere professionele koks, maar ook voor de ‘thuiskok’, die met de recepten in het kookboek kennen kennismaken en eventueel gerechten kunnen bereiden. En met de ingrediënten kunnen mogelijk ook nieuwe recepten worden gemaakt. En dat zo laagdrempelig mogelijk uitgelegd. Er zijn ook lezers van dit kookboek, die het kookboek niet gebruiken om zelf gerechten te bereiden. Ze kunnen wel een kijkje in de open keuken nemen.

  Dit kookboek is geschreven door chefkoks, die vanuit hun innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, wetenschappelijke instituten en hogescholen, en de overheidspraktijk op geheel vrijwillige basis hun recepten, ingrediënten en gerechten beschikbaar hebben gesteld. Voor mensen in Nederland, die in het dagelijkse leven professioneel of privé tegen ruimtelijke vraagstukken en problemen aanlopen en op zoek zijn naar oplossingen in dialoog en samenwerking. Of dat nu de minister of burgemeester is, de milieu-ambtenaar of projectleider, de wetenschapper of onderzoeker, de docent, student of scholier, of de burger, boer of bedrijfsdirecteur.

  Laat het u leren, inspireren en vooral smaken!