Maatschappelijke opgaven

    Woningbouwopgave


    De woningvoorraad sluit op dit moment niet goed aan bij de woningbehoefte. In verschillende levensfasen en gezinssituaties is de behoefte verschillend. Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit van de woning als die van de woonomgeving: een woning die op maat is, gezond, duurzaam, de juiste woonkosten met zich meebrengt, goed bereikbaar is en een woonomgeving die prettig en leefbaar is.
    Om aan deze behoefte tegemoet te komen is groei en aanpassing van de woningvoorraad noodzakelijk. Tot 2035 moeten er 1 miljoen woningen worden bijgebouwd . Naast vergroting van de voorraad is er ook een enorme opgave om de bestaande voorraad aan te passen. Deze moet immers in 2050 CO2-arm zijn. Bovendien hebben regio’s te kampen met specifieke problemen ten gevolge van krimp en vergrijzing die ook om regio-specifieke oplossingen vragen. Ook de woningopgave vraagt dus om een integrale visie. Er ligt een relatie met de andere genoemde opgaven en domeinen. Zo vraagt de klimaatverandering om hittebestendige leefomgevingen en ruimte voor waterberging, en strijdt de energietransitie met de woningbouw om benutting van de openbare ruimte. De effecten van deze opgaven varieert sterk van karakter over het land, want stedelijke gebieden maken een andere ontwikkeling door dan de landelijke gebieden.