Maatschappelijke opgaven

    De duurzame ontwikkelingsdoelen


    De duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen, die moeten leiden tot een betere wereld in 2030. De SDG’s van de de Verenigde Naties (VN) zijn overeengekomen door de aangesloten landen, waaronder Nederland. De duurzame ontwikkelingsdoelen (voorheen de millenniumdoelen) een mondiaal geadopteerd als gids voor de wereldwijde uitdagingen als armoede, onderwijs, de klimaatcrisis, de waterveiligheid, biodiversiteit, rechtstaat, onderwijs, gezondheid en sociale inclusie. Achter de zeventien doelen (zie figuur 1) zitten 169 targets, die maken doelen concreter maken. Ook Nederland wil voldoen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Door met de huidige generatie te werken aan de transformatie naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid waarin duurzaamheid, biodiversiteit en het klimaat worden beschermd en verbeterd. Met internationale doelen en targets maken we duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent in een totaalpakket: “zonder gezonde planeet geen gezonde mensen, zonder inclusief onderwijs geen gelijkheid” .


    Duurzame ontwikkelingsdoelen
    Figuur 1 De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen


    Duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen mede richtinggevend zijn voor de maatschappelijke opgaven en de inrichting van Nederland.