Fysieke leefomgeving

  Digital twins en de fysieke leefomgeving

   

  Nederland staat de komende jaren voor ingrijpende uitdagingen en grote maatschappelijke opgaven, die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. En we verwachten dat digitale transitie en digital twins een bijdrage kunnen leveren aan bij het vinden van oplossingen voor de vele maatschappelijke uitdagingen. De fysieke leefomgeving is echter een complex geheel dat ook nadere duiding behoeft in de context van het ontwikkelen en gebruik van digital twins.     

  Naast digital twin is 'fysieke leefomgeving' één van onze sleutelwoorden. Onze digital twins gaan over onze fysieke leefomgeving. Een duidelijk afgebakende definitie van de fysieke leefomgeving is er niet. De fysieke leefomgeving is de omgeving, waarin wij als mensen leven, wonen, werken, reizen en recreëren. De fysieke leefomgeving bestaat uit bouwwerken, infrastructuur, water, maar bijvoorbeeld ook bodem en ondergrond, lucht, natuur, landbouw, landschappen en cultureel erfgoed.

  Objecten in de fysieke leefomgeving kunnen statisch zijn, omdat ze langdurig op dezelfde plek staan. Zo vallen bouwwerken (onze woningen, kantoren en fabrieken) en infrastructuur (wegen, kanalen en kabels en leiding) onder de fysieke leefomgeving. Maar er zijn ook dynamische objecten, zoals voertuigen. Ook zaken als landbouwgewassen zijn dynamisch, omdat ze maar enkele maanden aanwezig zijn; ze komen en gaan. Nog dynamischer zijn de veranderlijkheid van het weer, de stroming van het water en onze eigen verplaatsingen in het dagelijks leven voor het wonen, werken en recreëren. Want wij mensen maken ook deel uit van de fysieke leefomgeving. Met onze activiteiten in de fysieke leefomgeving zorgen wij voor dynamiek in de leefomgeving.

   

  Bekijk hieronder de blogs over aspecten

  van de fysieke leefomgeving