Kookboek digital twin

  Definitie(s) digital twins

  De digital twins definiëren blijkt een hele klus. De vraag is eerst waarom heb je nou eigenlijk een definitie nodig? We denken dat een eenduidige definitie helpt. Dat geeft helderheid en zorgt voor meer verbinding en draagvlak tussen verschillende organisaties (bloedgroepen) te creëren. We kunnen elkaar daardoor beter begrijpen en makkelijker met elkaar communiceren.

  Enkele definities op een rij

  Hieronder zijn diverse definities opgenomen van digital twins afkomstig van diverse bekende en minder bekende bronnen. 


  “digital twin is a virtual representation of real-world entities and processes, synchronized at a specified frequency and fidelity.

  • Digital twin systems transform business by accelerating holistic understanding, optimal decision-making, and effective action.
  • Digital twins use real-time and historical data to represent the past and present and simulate predicted futures.
  • Digital twins are motivated by outcomes, tailored to use cases, powered by integration, built on data, guided by domain knowledge, and implemented in IT/OT systems.”

  Digital Twin Consortium, 2021


  “A ‘digital twin’ is a digital representation of a physical asset which can be used to monitor, visualise, predict and make decisions about it.”

  The Open Data Institute, 2020

  “A realistic digital representation of assets, processes or systems, in the built or national environment. The complexity of that representation, and degree of connectedness, varies depending on maturity.”

  The Institution of Engineering and Technology, 2019

  “A realistic digital representation of something physical. What distinguishes a digital twin from any other digital model is its connection to the physical twin.”

  Centre for Digital Built Britain, 2019

  "Digital twins are dynamic, data driven, multi-dimensional digital replicas of a physical entity. They encompass potential or actual physical assets, processes, people, places, systems, devices and the natural environment. The level of detail and accuracy of a digital twin matches the digital twin’s purpose, and is highly dependent on the following:
  - Data - The underlying information comprising the digital twin
  - Model - The efficacy of the code and algorithms used to generate the digital twin and simulate processes within the digital twin
  - Visualisation - The quality of the visual output showing the digital twin"
  ANZLIC, 2019

  “A digital twin is a virtual representation that serves as the real-time digital counterpart of a physical object or process."

  Wikipedia, z.j.

  “A digital twin is a digital representation of a real-world entity or system. The implementation of a digital twin is an encapsulated software object or model that mirrors a unique physical object, process, organization, person or other abstraction. Data from multiple digital twins can be aggregated for a composite view across a number of real-world entities, such as a power plant or a city, and their related processes.”

  Gartner, 2020

  "Digital Twin van Leefomgeving (DTvL) is een slimme, dynamische, digitale representatie van de fysieke wereld met gebruiksvriendelijk visualisatie van de bovengrond (objecten, gebouwen etc.), omgeving (groen terrein) en de ondergrond (kabels, leidingen, bodem etc.). Slim omdat je ermee kan rekenen, voorspellen, simuleren en monitoren. Een DT is geen doel op zich. Een DT helpt om de fysieke wereld beter te laten functioneren (gezonder, veiliger, duurzamer)."

  Kadaster, 2020


  In 2019 is in Nederland een verkenning uitgevoerd naar digital twins in het kader van GeoSamen &  Wijs met Locatie: “Met de inzet van de kracht van locatiedata zijn doorbraken mogelijk in een groot aantal maatschappelijke vraagstukken. Wij maken ons hard voor de inzet van nieuwe technologische oplossingen. Daarbij verliezen we respect voor het individu en onze gedeelde publieke waarden niet uit het oog”.


  Het doel van de uitgevoerde verkenning was het scherp stellen van een Nederlandse definitie van wat een nationale digital twin is en wat nut en noodzaak hiervan kunnen zijn. In deze verkenning zijn de volgende vragen voorgelegd aan een panel van deskundigen over de realisatie van een nationale digital twin:

  • Kunnen digital twins ons helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
  • Voor wie maken we de digital twins?
  • Wie helpen we met een nationale digital twin?
  • Welke waarde voegt een nationale digital twin toe?


  Om een eerste beeld hiervan te krijgen is een online enquête uitgevoerd die vervolgens is uitgediept in een werkplaats op 12 maart 2020 (het verslag van die bijeenkomst is hier online in te zien).  Uit de enquête is duidelijk geworden dat de volgende bouwstenen in een definitie zouden moeten terugkomen (figuur 1).

  Blokkenmodel enquete MRT2019-1

  Figuur 1 - Bouwstenen voor de definitie van de digital twin

  Tevens zijn drie definities gecreëerd door deze community:


  #1 Digital twin is een digitale kopie van de werkelijkheid waarin scenario's gecreëerd kunnen worden met vele soorten (real time)informatie bronnen zodat op vele verschillende processen besluiten genomen kunnen worden voor dat zij in de wekelijkheid geïmplementeerd worden.

  #2 Digital twin is een (grondplaat) model van de fysieke en virtuele werkelijkheid met meerder detailniveau's en toepassingsgebieden. Ook koppelbaar naar andere data en modellen met real time en meer tijdsperspectief (historie en voorspellen/plannen).

  #3 Een digital twin is een digitale representatie van een echt object/entiteit of -systeem. De implementatie van een digital twin is een ingekapseld software object of -model dat een uniek fysiek object, proces, organisatie, persoon of andere abstractie weerspiegelt, gevoed door continue dynamische datastromen.

  Na deze consultatie en een analyse van ‘definities’ is er een gezamenlijk beeld ontstaan over wat voor Nederland de digital twin voor de fysieke leefomgeving zou kunnen zijn. Deze definitie is ook voorgelegd in enquête onder Nederlandse professionals over de leidende principes voor digital twins. De definitie luidt als volgt: 


  “ Een digital twin van de fysieke leefomgeving is een digitale representatie van objecten, processen en systemen in de werkelijkheid op basis van diverse historische en actuele data. Het is een hulpmiddel bij monitoring, (scenario)planning en besluitvorming in complexe processen, doordat je mogelijke gevolgen van interventies vooraf kan doorrekenen en inzichtelijk maken.”.

  Alternatieve termen voor de digital twin

  Naast de verschillende definities van de digital twin komen we overigens ook alternatieve benamingen tegen voor de digital twin. Vaak wordt hetzelfde bedoeld, en is een bepaald accent op de digitale werkelijkheid gelegd. Bekend en ook veel veelgebruikte begrippen en synoniemen zijn ‘Digital Realities’, ‘Digital Doppelgangers’, ‘Virtual Twins’, ‘Predictive Twins’, ‘Twin Projections’ en ‘Digital Earth’.