Ethische Referentie

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden. Vooral als het om persoonlijke locatiedata gaat. Daarom is het van belang om een project/product dat gebruik maakt van locatiedata van begin tot eind op verantwoorde wijze te ontwerpen: Ethiek by design.

In deze werkplaats onderzoeken we wat Ethiek by design concreet betekent en hoe je dit praktisch maakt. De resultaten van onze verkenningen, zijn bedoeld voor hergebruik. Op deze pagina vind je:

 • ethische kernwaarden (de ethische referentie)
 • resultaten van diverse verkenningen naar ethiek

De ethische referentie

De ethische referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata, bedoeld voor zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers. De referentie bestaat uit kernwaarden die tot stand zijn gekomen op basis van een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit werkplaatsen.

 

Bekijk de kernwaarden

NB: Er zit geen hiërarchie in de kernwaarden: elke kernwaarde verdient evenveel aandacht.

Publicaties

De volgende publicaties zijn verschenen:

 • Publicatie Consultatieversie Ethische Referentie

  Eind 2019 zijn we gestart met een aanzet voor een ethische referentie. De discussies die losbarstten rond apps voor de monitoring van de Corona pandemie brachten de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Wat verantwoord gebruik van locatiedata is, bleek niet klip en klaar te zijn. Een eerste concept van de ethische referentie is in april 2020 aan het werkveld voorgelegd en vervolgens in verschillende werkplaatsessies verder ontwikkeld.
 • Publicatie Overzicht Ethische Codes

 • 'The responsible use of spatial data'

  Het werken aan een ethische referentie is niet alleen een Nederlandse activiteit. Vanuit Wijs met Locatie leveren we ook input aan een special interest group van het World Wide Web Consortium (W3C) over dit onderwerp.

 

Links en meer informatie

29 april 2021

Consultatie: infrastructuur digital twin fysieke leefomgeving

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie.

19 juli 2021

Enquete digital twin principes

Welke principes vind jij dat er zouden moeten gelden bij het maken of inzetten van een digital twin? In een online enquête leggen wij je 30 ...

11 maart 2021

Ethische Referentie: Kernwaarden

Locatiedata zijn een dankbare bron van informatie voor marketeers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers. Overheden en bedrijven maken ...

Agenda

oktober 22, 2021
Geospatial World Forum
Taets Art and Event Park
 • Woensdag 20 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2021
september 14, 2021
Open Geodag 2021
 • Dinsdag 14 september 2021