Ethische Referentie

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden. Vooral als het om persoonlijke locatiedata gaat. Daarom is het van belang om een project/product dat gebruik maakt van locatiedata van begin tot eind  ethisch verantwoord te ontwerpen: Ethiek by design.

Om ethiek by design op gang te brengen, werken we een ethische referentie uit. Deze referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata, bedoeld voor zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers.

De referentie is opgebouwd uit verschillende kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot stand op basis van een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit werkplaatsen. Er zit geen hiërarchie in de kernwaarden: elke kernwaarde verdient evenveel aandacht.

Het werken aan een ethische referentie is overigens niet alleen een Nederlandse activiteit. Vanuit Wijs met Locatie leveren we ook input aan een special interest group van het World Wide Web Consortium (W3C) over dit onderwerp. Zie voor meer informatie: The responsible use of spatial data'

Bekijk de kernwaarden

Eerlijk kwalitatief en inclusief

Vooringenomenheid (bias), aannames, persoonlijke belangen en andere eenzijdige perspectieven. Onbedoelde discriminatie, profileren en het bewust of ...

Rechtvaardig doelgericht

Randvoorwaardelijk om data effectief te kunnen inzetten is een helder, enkelvoudig en gerechtvaardigd doel. Een aantoonbare concrete vraag en ...

Actief open en transparant

Transparantie is bedoeld om inzicht, duiding en uitleg te geven. Inzicht in de context en uitvoering van het project, uitleg over de gemaakte keuzes ...

Agenda

september 14, 2021
Open Geodag 2021
  • Dinsdag 14 september 2021
mei 23, 2022
Geobuzz
Gebouw 1931, 's Hertogenbosch
  • maandag  23 en 24 mei 2022
mei 24, 2022
Geobuzz - Digitale Tweelingen de hype voorbij
Gebouw 1931, 's Hertogenbosch
  • dinsdag 24 mei 2022