Ethische Referentie

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden. Vooral als het om persoonlijke locatiedata gaat. Daarom is het van belang om een project/product dat gebruik maakt van locatiedata van begin tot eind  ethisch verantwoord te ontwerpen: Ethiek by design.

De ethische referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata. Hij is te gebruiken door zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers.

Je vindt de ethische referentie en meer in het Ethiek dossier op de website van Geonovum.

De referentie bestaat uit kernwaarden. Deze kernwaarden komen voort uit een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit werkplaatsen.

De inhoud van deze ethische referentie is ook ingebracht in de special interest group van het World Wide Web Consortium (W3C). Zie voor meer informatie: The responsible use of spatial data'

Bekijk de kernwaarden

Actief open en transparant

Transparant ben je niet voor jezelf maar voor anderen. Openheid en transparantie zijn randvoorwaardelijk voor participatie van en verantwoording aan ...

Introductie Ethische Referentie

Deze ethische referentie ondersteunt opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams en primair belanghebbenden bij het verantwoord organiseren en ...

Eerlijk kwalitatief en inclusief

Vooringenomenheid (bias), aannames, persoonlijke belangen en andere eenzijdige perspectieven. Het bewust of onbewust bevoordelen of benadelen, ...

Rechtvaardig doelgericht

Randvoorwaarde voor het effectief inzetten van data is het hebben van een helder, enkelvoudig en gerechtvaardigd doel voor het gebruik van die data. ...

Solidair betrokken

Voor maatschappelijke opgaven is solidaire betrokkenheid van primaire belanghebbenden randvoorwaardelijk om te komen tot open, eerlijke en inclusieve ...

Agenda

september 27, 2022
maart 1, 2023
Werkplaatsen
  • bijeenkomsten voor 2023 worden nog gepland