Ethische Referentie

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden. Vooral als het om persoonlijke locatiedata gaat. Daarom is het van belang om een project/product dat gebruik maakt van locatiedata van begin tot eind  ethisch verantwoord te ontwerpen: Ethiek by design.

De ethische referentie is een hulpmiddel voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van locatiedata. Hij is te gebruiken door zowel opdrachtgevers, projectleiders, uitvoerende teams als gebruikers.

De referentie bestaat uit kernwaarden. Deze kernwaarden komen voort uit een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit werkplaatsen.

De inhoud van deze ethische referentie is ook ingebracht in de special interest group van het World Wide Web Consortium (W3C). Zie voor meer informatie: The responsible use of spatial data'

Bekijk de kernwaarden

Eerlijk kwalitatief en inclusief

Vooringenomenheid (bias), aannames, persoonlijke belangen en andere eenzijdige perspectieven. Onbedoelde discriminatie, profileren en het bewust of ...

Actief open en transparant

Transparantie is bedoeld om inzicht, duiding en uitleg te geven. Inzicht in de context en uitvoering van het project, uitleg over de gemaakte keuzes ...

Rechtvaardig doelgericht

Randvoorwaardelijk om data effectief te kunnen inzetten is een helder, enkelvoudig en gerechtvaardigd doel. Een aantoonbare concrete vraag en ...

Solidair betrokken

Voor maatschappelijke opgaven is solidaire betrokkenheid van primaire belanghebbenden randvoorwaardelijk om te komen tot open, eerlijke en inclusieve ...

Agenda

april 7, 2022
Open Geodag 2022
  • Donderdag 7 april 2022