Cookbook Digital Twin

Wie?

Het Locatiepact in samenwerking met de geo-community.

 

Wat?

Nederland heeft een hoogwaardige geo-data infrastructuur. Met deze geodata is het mogelijk om Digitale Twins te maken. Maar hoe doe je dat? In het Cookbook Digital Twins geven we een overzicht voor mogelijk beschikbare ingrediënten om Digital Twin van fysieke leefomgeving te maken. Digital Twins zijn er in vele soorten en maten. Toch zijn er gemene delers beschikbaar, om de een digitale representatie van de fysieke werkelijkheid in beeld te brengen in de vorm van uniforme datasets, rekenmodellen en 3D visualisaties.

Aan de hand van praktijkverhalen en best practices geven we inzicht in de beschikbare ingrediënten voor het maken van een Digital Twin: geodata in 3D, sensoren en near realtime data en data analyses met rekenmodellen en AI. Ook komt het afsprakenstelsel voor het beschikbaar stellen, uitwisselen en integreren van (open) geodata aan de orde. Ook concrete oefeningen met data maken deel uit van het kookboek. Vanuit gezamenlijke principes staat ook de aandacht voor governance, people en ethiek/vertrouwen op de agenda van het Cookbook.

 

Waarom?

Digital Twins bieden perspectief voor het maken van scenario’s en monitoring van onze fysieke en sociale leefomgeving. Het Cookbook geeft praktische handvaten voor het creëren en toepassen van Digital Twins. Toepassingen die nodig zijn om de hedendaagse complexe maatschappelijk vraagstukken in de fysieke en sociale leefomgeving met realtime data en simulaties aan te pakken.

Links en meer informatie

Wat is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e ...