Ethische Referentie

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden, waarbij . Vooral als het om persoonlijke locatiedata gaat. Daarom is het juist van belang om een project/product dat gebruik maakt van locatiedata van begin tot eind op verantwoorde wijze te ontwerpen: Ethiek by design. Deze werkplaats onderzoekt wat Ethiek by design concreet betekent en hoe het op een praktische en realistische manier kan worden doorleefd.

Openheid en actieve transparantie worden als kernwaarde in onze ethische referentie belicht. Niet alleen als kwaliteiten van een product, proces of project. Openheid en actieve transparantie moeten juist deel uitmaken van de cultuur en fundering van de community. Wij proberen openheid en transparantie niet alleen te onderschrijven in de ethische referentie, maar ook zelf te implementeren binnen ons werk. Binnen verschillende communities (van de geo-community tot de data ethici community), merken we hoe leerzaam en kostbaar dit is!

“Ethiek hangt niet aan de muur.” Dat staat voorop. Ons hoofddoel is om ethiek positief, praktisch toepasbaar te maken. Voor elke rol/functie binnen de community. De ethische referentie wordt ontworpen voor opdrachtgevers, project managers, dataspecialisten op de werkvloer, en eindgebruikers, van projecten/producten die gebruik maken van locatiedata. Om deze groep enthousiast te krijgen over Ethiek by design, organiseren we werkplaatsen. Deelnemers ervaren de referentie door de kernwaarden vanuit hun rol/functie toe te passen op hun eigen concrete, actuele praktijkcasus.  Samen met de kennis en ervaring van internationale initiatieven (zoals de Locus Charter) gebruiken we de feedback en output van de werkplaatsen om de referentie beter en praktischer te maken.

Waar werken we aan

Met de discussies die zijn losgebarsten rond apps voor de monitoring van de COVID-19 pandemie, is duidelijk dat de antwoorden op deze vragen niet klip en klaar zijn. Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, zijn we eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie. Een eerste concept is in april 2020 aan het werkveld voorgelegd. Aan de hand van workshops en praktijkcases diepen we dit concept nu verder uit.

Bijeenkomsten

Werkplaats ethiek van mutatiesignalering en AI | Dinsdag 2 februari van 10.00 - 12.00

In de proeftuin BGT mutatiesignalering wordt onderzocht hoe AI algoritmen de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering kunnen verbeteren. Met behulp van beeldmateriaal zoals luchtfoto’s en satellietbeelden.

Tijdens deze werkplaats verkennen we met elkaar de ethische aspecten van AI en mutatiesignalering aan de hand van twee concrete casussen. Daarbij vergelijken we bovendien de Nederlandse situatie met casuïstiek in rampgebieden.

Deze werkplaats is een samenwerking tussen de Universiteit van Twente, Geonovum, de NCG en het Kadaster.

Het programma 

10:00 Welkom en introductie 

10:25 RVO casus 

10:40 In gesprek met elkaar 

10:50 TU Twente casus 

11:05 Pauze 

11:15 In gesprek met elkaar 

11:25 Ethische aspecten in casuïstiek 

11:45 In gesprek met elkaar 

11:55 Afsluiting 

Schrijf je in voor de sessie op 2 februari van 10.00 tot 12.00. Je bent van harte welkom!

Meld je aan!