SchouwM.App

Schouw M.App automatiseert het inspectieproces bij waterschappen middels locatie-intelligentie, waardoor u gerichter veldbezoeken kunt uitvoeren.

IMAGEM

Ga naar:

Het product Schouw M.App

Het artikel

Het gesprek tussen Hexagon en WDO Delta

Wie?

IMAGEM

 

Wat?

Schouw M.App automatiseert het inspectieproces bij waterschappen middels locatie-intelligentie, waardoor u gerichter veldbezoeken kunt uitvoeren. Machine Learning-algoritmen leren en verbeteren voortdurend de nauwkeurigheid bij het detecteren van vegetatie, of andere obstructies, om water schoon en stromend te houden. 

Waarom?

Grote beheergebieden en enorme aantallen assets vereisen veel inspanning voor monitoring en beheer. Denk bijvoorbeeld aan waterschappen. Nederland omvat 343.350 kilometer aan waterwegen, waarvan veel geïnspecteerd moet worden, net als een groot deel van de waterkeringen. Deze klus, de schouw, is een grote klus voor de waterschappen. Monitor en controleer sneller op obstructies in de waterwegen door inspectieprocessen te automatiseren. WDO Delta gebruikt AI en Locatie-Data om gerichter inspecties uit te voeren.