Argaleo - De 3D Digital Twin van Nederland | From data to value

  3D platform om drukte in beeld te brengen

   

  Het platform DigiTwin van Argaleo biedt een 3D visualisatie van heel Nederland waarin je gegevens kunt oproepen uit 300 standaard datasets uit meer dan 20 bronnen, waaronder de Basisregistraties. Verschillende provincies, steden en veiligheidsregio’s gebruiken het platform. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen op de gebouwde omgeving, op duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid en om hier analyses op te doen. Het is ook mogelijk om eigen databronnen te koppelen aan het platform.

   

  Toen Corona haar intrede deed in ons land, ontwikkelde Argaleo een dashboard waarmee je drukte in de stad kunt monitoren. Voor deze toepassing won zij in 2020 de COVID Innovatieprijs. De competitie was onderdeel van het StartUp in Residence Intergov innovatieprogramma: een programma waarin overheden, in dit geval het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag samenwerken met een startup.

  Aansluiting op sensor en dataplatform
  Om een Corona dashboard mogelijk te maken, wordt een aansluiting gemaakt op een ‘sensor en dataplatform’ van een stad. Verschillende steden vullen een dergelijk platform verschillend in. Soms is er een derde partij die gegevens levert, soms de gemeente zelf. De data om de dichtheid van voetgangers, fietsers en automobilisten te meten, kunnen afkomstig zijn van verschillende sensoren. Denk aan radar, camera’s, een Wifi sensor.

  Privacy en beveiliging
  Privacy en beveiliging zijn belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling van dit soort toepassingen. In verband met de privacy is het belangrijk dat sensordata geaggregeerd en geanonimiseerd worden opgeslagen. Ook is het belangrijk dat data afkomstig uit eigen databases van gemeentes, van betreffende gemeente blijven. Via een API worden deze data bruikbaar gemaakt voor toepassing in het dashboard van betreffende gemeente. Uiteraard is de webapplicatie zelf voorzien van veiligheidslagen waarbij toegang is gebonden aan autorisatie.

  De steden Breda, Den Bosch en Den Haag experimenteren in 2021 in de praktijk met het Corona dashboard.

  screenshot Argaleo platform screenshot Argaleo 2