Tegel_Tegel Digital Twin
20 april 2021 | Geo-inspiratiedagen Digital Twin

Het Ministerie van BZK (DiS Geo en BRO), Kadaster/PDOK en Geonovum organiseren in 2021 vier geo-inspiratiedagen. De eerste geo-inspiratiedag vindt plaats op 20 april en gaat over digital twins. Ook Wijs met Locatie is hierbij.

Aanmelden

 

Tegel_Tegel AI
13 april 2021 | Satellietdata en AI voor aarde

Op 13 april 2021 organiseert het Netherlands Space Office in samenwerking met Wijs met Locatie een (virtuele) werkconferentie waarin kunstmatige intelligentie en satellietdata centraal staan.

Aanmelden

Tegel_Tegel Ethiek
2 februari | Werkplaats Ethiek van mutatiesignalering en AI

In de proeftuin BGT mutatiesignalering wordt onderzocht hoe AI algoritmen de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering kunnen verbeteren. Met behulp van beeldmateriaal zoals luchtfoto’s en satellietbeelden.

Bekijk de terugblik

 

Tegel_Tegel AI

4 december 2020 | AI conferentie Samenwerken aan een AI gedreven infrastructuur

Wereldwijd baart Zuid-Korea opzien door de inzet van AI in de strijd tegen het corona-virus. Daarmee is een zichtbare stap gezet naar een door AI gedreven samenleving. Ook in eigen land zien we een gestage opmars van AI. Het kabinet heeft stevige ambities op dit terrein geformuleerd. Zo worden in het domein van de infrastructuur verschillende experimenten uitgevoerd met AI-toepassingen.

Bekijk hier de terugblik


 

Tegel_Tegel Digital Twin
12 maart 2020 | Werkplaats digital twins

Op 12 maart j.l. organiseerde het Locatiepact een eerste werkplaats meeting over Digital Twins. De belofte van Digital Twins is dat ze oplossingen bieden voor uiteenlopende ruimtelijke uitdagingen. 12 maart keek een groep experts naar de vraag wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor een nationale Digital Twin.

Bekijk hier de terugblik