Filter op alle artikelen

Rechtvaardig doelgericht

Randvoorwaardelijk om data effectief te kunnen inzetten is een helder, enkelvoudig en gerechtvaardigd doel. Een aantoonbare concrete vraag en speci...
Lees meer

Consultatie: infrastructuur digital twin fysieke leefomgeving

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie.
Lees meer

Presentatie Resultaten Proeftuin Kadaster

In de proeftuin BGT mutatiesignalering onderzoekt het Kadaster samen met deelnemende bedrijven hoe AI algoritmen toegepast op beeldmateriaal zoals ...
Lees meer

Ethische Referentie: Kernwaarden

Kernwaarden Ethische referentie  
Lees meer

Geo-inspiratiedagen: Digital Twins

20 april 2021 | Geo-inspiratiedagen "Hoe zit het met Digital Twins?" Het Ministerie van BZK (DiS Geo en BRO), Kadaster/PDOK en Geonovum organiseren...
Lees meer

Terugblik: 2 februari - Werkplaats Ethiek van AI en mutatiesignalering

In de proeftuin BGT mutatiesignalering wordt onderzocht hoe AI algoritmen de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering kunnen verbeter...
Lees meer