Op 27 september 2022 is Rijkswaterstaat gastheer van een bijeenkomst in het kader van de nationale infrastructuur voor digital twins voor de fysieke leefomgeving. De bijeenkomst vindt plaats bij DUS Utrecht aan de Sophialaan 1 in Utrecht.

Wil jij meer weten over de omslag naar datagedreven werken en de rol van digital twins? Schuif dan zeker aan op 27 september!

> direct aanmelden

Programma

Op het programma staat een demo over de inzet van digital twins bij het onderhoud van grote infrastructurele werken in de Moerdijkzone, zoals de Haringvlietbrug. Waar loop je tegenaan bij het maken en inzetten van zo’n digital twin? Chief Data Officer, Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat gaat in op hoe Rijkswaterstaat vorm geeft aan datagedreven werken in de eigen organisatie. Want dat gaat niet vanzelf. Het Kadaster neemt je de 27ste mee in de laatste ontwikkelingen rond 3D NL. En Henk Scholten sluit het plenaire programma af met een beschouwing op hoe de digitale transformatie die Europa heeft ingezet ook op ons zijn weerslag gaat hebben.

Na de lunch is er voor de liefhebbers nog de mogelijkheid om aan te schuiven bij één van de werkgroepen van het programma. De werkgroepen Referentie architectuur nDTFL en Public cases komen die dag bij elkaar. Wil je zien waar zij aan werken of ben je nieuwsgierig of het voor jou interessant is om mee te gaan werken, dan is dit een uitgelezen moment om dat te verkennen.

Tijdschema

10.00 welkom door Paul Padding

10.05 Werken aan de Moerdijkzone door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat laat zien hoe 3D data van diverse kunstwerken samen kan komen in een basisvoorziening digital twins.

10.35 Datagedreven werken gaat niet vanzelf door Roeland Allewijn Rijkswaterstaat

De Chief Data Officer van Rijkswaterstaat, Roeland Allewijn, geeft een toelichting op de stappen die RWS zet om te komen tot een datagedreven organisatie waar digital twins aan kunnen bijdragen. Denk hierbij aan een centraal toegangspunt data, data-apk, maar ook het stroomlijnen van het innovatielandschap rondom digital twins met een digicampus en competence center. Daarbij heeft hij ook aandacht voor de veranderkant voor mens en organisatie op zowel operationeel als op strategisch niveau.

10.55 3D NL Kadaster

Marcel Reuvers van het Kadaster neemt je mee in de ontwikkelingen rond 3D NL Kadaster

11.15 De kansen van de digitale transitie door Henk Scholten

Professor Henk Scholten gaat in op hoe de digitale transitie ons kan helpen in het oplossen van complexe vraagstukken.  

11.40 In gesprek

Onder leiding van Paul Padding gaan we in gesprek met alle presentatoren op zoek naar geleerde lessen, bronnen van inspiratie en uitdagingen op het pad. 

12.05 afsluiting

12.15 lunch

13.15 werkgroepen

Na de lunch is er voor de liefhebbers nog de mogelijkheid om aan te schuiven bij de werkgroep Referentie architectuur nDTFL of de werkgroep Public cases. Je bent van harte welkom om aan te schuiven!

14.30 einde

 

Wat doen de werkgroepen?

Maatschappelijke waarde case

De werkgroep Maatschappelijke waarde case richt zich op het verbinden van de maatschappelijke opgave aan datagericht werken en het toepassen van technologie daarbij. In de sessie van 27 september nemen we jullie graag mee in een aantal ervaringen die we zelf hebben opgedaan bij Flevoland en de WUR.

Waarom deze werkgroep?
We zien om ons heen veel technology-push, maar dat kan leiden tot kortzichtigheid of onvoldoende draagvlak bij opgavemanagers. Het is de kunst om met data en technologie opgavemanagers te ondersteunen in het integraal/ domeinoversteigend werken. Daarnaast is het gebruik van data niet waardevrij. Er zitten ethische aspecten aan die publieke waarden raken.

Hoe moet het dan wel?
We gaan in gesprek met opgavemanagers en beleidsmedewerkers. Daarvoor ontwikkelen we een methodiek: de maatschappelijke waardecase. Deze methodiek wordt na iedere case verder verbeterd en bijgesteld.

Wat gaan we tijdens de sessie doen?
Tijdens de workshop gaan we op zoek naar de waarde van een Digitale Tweeling voor een maatschappelijke opgave en de betrokken belanghebbenden.  Daarvoor wordt tijdens de workshop de opgave gekwalificeerd in 4 clusters met SMART doelen en subdoelen, en de vertaling gemaakt naar uitgangspunten/handvatten voor de architectuur en ethiek.

Spreekt dit je aan, denk dan met ons mee om deze methodiek verder uit te werken en in (je eigen praktijk) toe te passen. > Meld je aan en doe in de middag mee in de werksessie Public Case

Referentie architectuur nDTFL

De werkgroep Referentie architectuur nDTFL richt zich op het realiseren van een nationaal stelsel voor digitale tweelingen. Daarin staat data delen centraal. In de sessie van 27 september nemen we jullie graag mee in het paradigma van de data als product. We willen steeds meer weten van data, waar het vandaan komt en of men zich bij het delen aan bepaalde afspraken houdt en of de privacy niet in het geding is. Wat vraagt dat van de metadata van een product en hoe maken we zowel het dataproduct als de metadata bekend en vindbaar.

Waarom deze werkgroep?
Er wordt om ons heen veel geëxperimenteerd het visualiseren van data in digitale tweelingen. Maatschappelijke opgaven vragen echter om nog veel complexere inzichten en analyses. Hoe gaan we daaraan voldoen? Dat heeft alles te maken met hoe we data delen, bewerken met rekenmodellen en de uitkomsten van visualisaties en voorspellingen navolgbaar maken.

Om dit datadelen mogelijk te maken hebben we een nationaal stelsel nodig met standaarden, afspraken en voorzieningen. De werkgroep referentie architectuur nDTFL werkt de architectuur uit voor dit afsprakenstelsel en de manier waarop een individuele digitale tweeling daar gebruik van kan maken.

Wat gaan we tijdens de sessie doen?
Tijdens de workshop laten we zien wat een dataproduct is en hoe daarmee de complexiteit van maatschappelijke vragen kunnen hanteren. Dat doen we aan de hand van voorbeelden. We geven tevens een inkijkje in de manier waarop we de beschrijving van dataproducten willen uitwerken. Daarover gaan we graag met de deelnemers in gesprek. Het resultaat moet namelijk werkbaar zijn en aansluiten op de bestaande technologie en standaarden.

Spreekt dit je aan, denk dan met ons mee om deze architectuur met ons verder uit te werken en in (je eigen praktijk) toe te passen. > Meld je aan en doe in de middag mee in de werksessie Referentiearchitectuur

 

Tags: Event