Er is geen beter podium om nieuwe oplossingen voor evenementenveiligheid te onderzoeken dan de Nijmeegse Vierdaagseweek. Daarom namen de gemeente Nijmegen en de politie het initiatief voor een uniek project. In het ‘Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen’ wordt een virtueel tweelingzusje van de stad nagebouwd. Dat moet het partnernetwerk voor veiligheid helpen het veiligheidsproces rond het verreweg grootste jaarlijkse evenement van Nederland nog beter en vooral slimmer te regelen.

“Veiligheid is het visitekaartje van de Nijmeegse Vierdaagseweek”, stelt districtschef Aart Garssen van Politie Gelderland-Zuid. “Met gemiddeld 45.000 deelnemers aan de 4Daagsemarsen en zo’n anderhalf miljoen bezoekers aan de Vierdaagsefeesten in een week tijd, is er al ruime ervaring met crowd management. Beheersbaarheid van mensenmassa’s en goede bereikbaarheid voor de hulpverlening zijn forse gezamenlijke opgaven voor de betrokken overheden en private partijen.”

Fieldlab Evenementen Nijmegen: samen innoveren voor veilige evenementen

De organiserende en toezichthoudende partijen rond de Vierdaagsefeesten hebben een lange geschiedenis van intensieve samenwerking. En continu zoeken zij nieuwe werkwijzen en technologie die helpt de veiligheid te waarborgen. Aart: “Binnen het Fieldlab brengen we nu verschillende technologieoplossingen samen in een virtuele weergave van de stad. Zo kunnen we gedurende het hele proces van voorbereiding tot evaluatie heel gedetailleerd zien welke effecten inrichting en maatregelen hebben voor de veiligheid. Omdat we met diverse overheden en private partners samenwerken in een netwerkorganisatie, is ons credo: ‘innovatie kun je alleen samen doen’. Want we hebben elkaar allemaal nodig.”

Leonie Willemsen, strategisch adviseur veiligheid van de gemeente Nijmegen: “In het Fieldlab ontwikkelen we een digitale tweelingstad van Nijmegen, op basis van data en beeldmateriaal van partijen als het Kadaster en Cyclomedia. In die digitale 3D-weergave van de stad kunnen evenementorganisatoren hun vergunningaanvragen met een beschikbaar gesteld tekenprogramma zelf voorzien van eenduidige en heldere tekeningen. In de voorbereidings- en planningsfase van een evenement heeft iedereen dan hetzelfde beeld van de inrichting van de publieke ruimte en de gevolgen voor de veiligheid.

Bekijk film op Youtube over het fieldlab evenementen Nijmegen

> Bekijk ook de documentaire over het fieldlab op YouTube


De kracht van het project zit volgens Aart en Leonie in de eenduidige visuele weergave op een natuurgetrouwe, gedetailleerde digitale weergave van de stadsomgeving, waarin de veiligheidspartners als het ware ‘rond kunnen lopen’. Leonie: in een 3D-beeld zie je meer dan op een ‘platte schets’ op een kladblaadje. Als iedereen hetzelfde ‘plaatje’ voor ogen heeft, scheelt dat heel veel heen en weer bellen en praten om een situatieschets te interpreteren en voorkom je praktische problemen. Zoals: hoe beïnvloedt de locatie voor een podium of terras de loopstromen en de hoeveelheid mensen in bepaalde delen van de binnenstad? Worden de risico’s in die mensenmassa niet te groot? En met welke aanpassingen kunnen we dat risico verminderen?” Met deze innovatieve tools ondersteunen en faciliteren we alle partners in ons netwerk en kunnen we relevante informatie voor veiligheid en crowd management sneller en slimmer delen.”

De Nijmeegse Vierdaagse is een prima podium om te experimenteren met en te leren van deze innovatieve aanpak voor vergunningverlening en preventief crowd management. Het is het grootste jaarlijks terugkerende evenement in Nederland met grote mensenmassa’s in een dichtbebouwde stad gedurende meerdere dagen. Maar er is ook al geëxperimenteerd rond grote MOJO-concerten in het Nijmeegse Goffertpark. Leonie: “Als het fieldlab goed uitpakt, stellen we de resultaten beschikbaar aan andere gemeenten, zodat de evenementenveiligheid in heel Nederland kan profiteren van wat we hier hebben geleerd. We zien dit project echt als een proeftuin voor Nederland.”