Informatie die ‘meestroomt’ in alle stappen van het evenementenproces, eenvoudig te gebruiken technische hulpmiddelen en evenwicht in de rol van mens en techniek; dat waren de voornaamste uitgangspunten waarmee de samenwerkingspartners in het fieldlab van start gingen bij de bouw van de ‘digital twin-city’ Nijmegen. Niels van der Vaart van softwarebedrijf Esri, trekker van het technische deel van het fieldlabproject, belicht de opgaven en uitdagingen in het project.

“Een belangrijke randvoorwaarde voor het fieldlabproject was het inrichten van de digitale tweelingstad van Nijmegen. Die virtuele stadsomgeving is opgebouwd in lagen, met als basis een realistische 3D-weergave van de stad met een hoog detailniveau. Op die geografische ondergrond kunnen de partijen met een rol in de evenementenveiligheid hun eigen gegevens projecteren. De realisatie was een complexe opgave die samenwerking vroeg tussen veel partijen.”

Een 3D wereld bouwen van digitale bronnen

Om te beginnen Cyclomedia die zeer gedetailleerde luchtfoto’s en beelden op straatniveau leverde om een 3D-kopie van de stad Nijmegen te maken. Esri levert de software om met die geografische 3D-omgeving te werken en integreert de verschillende informatielagen, apps en tools. Verder levert het kadaster de basisdata voor de 2D- en 3D-wereld: exacte cijfermatige informatie over straten en gebouwen, zoals perceelgrootte en afstanden. uCrowds leverde de software voor simulaties van gedrag van menigten en ook de politie, gemeente en de Vierdaagsestichtingen hebben hun eigen databestanden met eigen gegevens over kritische plaatsen die extra aandacht voor veiligheid vragen en evenementenlocaties. Niels: “Het was best een uitdaging om al die verschillende informatielagen tot één totaalbeeld in elkaar te puzzelen, maar het is goed gelukt.”

Ieder zijn eigen view op dezelfde omgeving

Compleet nieuwe software is volgens Niels van der Vaart niet ontwikkeld voor het project. Bestaande programma’s, tools en data zijn op een nieuwe en slimme manier met elkaar gecombineerd in een 3D-omgeving. “In de digitale tweelingstad krijgen alle gebruikers van de fieldlabproducten hetzelfde totaalplaatje te zien. Maar wel allemaal vanuit hun eigen invalshoek, met gegevens die voor hen van belang zijn. De gemeente en de veiligheidsregio zien bijvoorbeeld alle details die relevant zijn voor het vergunningtraject, terwijl de politie vooral zal kijken naar crowd control en ordehandhaving.”

Van aanvraag tot monitoring

Het fieldlabproject heeft volgens Niels twee belangrijke doelen die met behulp van de ontwikkelde tools kunnen worden bereikt. Enerzijds het beter ondersteunen van de gemeente en de hulpdiensten bij vergunningverlening, toezicht en operationele voorbereiding. Anderzijds moeten de producten het ook de aanvragers van evenementenvergunningen gemakkelijker maken. “Dankzij de digitale tweelingstad met zijn informatielagen kan heel veel tijdrovend overleg over onduidelijkheden op papieren kaarten en tekeningen worden vermeden. Want iedereen zit in dezelfde omgeving en ziet in elke procesfase dezelfde informatie: bij de planvorming en vergunningverlening, tijdens het evenement en ook bij de evaluatie na afloop. Informatie die eenmaal in de digitale stad is ingevoerd blijft voor iedereen beschikbaar en groeit mee met het proces van voorbereiding naar uitvoering.”

Evenwicht bewaken

De grootste uitdaging in het project is volgens Niels niet de techniek, maar de te maken afspraken en het bewaken van het evenwicht tussen mens en techniek. “Zo moeten we heldere afspraken maken over standaardisatie van begrippen en symbolen die we gebruiken. Hoe geef je bijvoorbeeld een kraam of podium weer in een digitale 3D -omgeving? En details als brandblussers, afzethekken en informatieborden? In dat proces van afstemming en afspraken maken zitten we nog. Daarnaast is van belang dat we niet te eenzijdig focussen op technologie, maar ook op de menselijke factor. In de Nijmeegse veiligheidssamenwerking rond de Vierdaagse zijn veel mensen actief met een lange staat van dienst en een schat aan kennis en informatie. Ondanks de grote ondersteuning van innovatieve techniek, is ook al die persoonlijke kennis en ervaring onmisbaar!”