In de proeftuin BGT mutatiesignalering heeft het Kadaster samen met deelnemende bedrijven onderzocht hoe AI algoritmen toegepast op beeldmateriaal zoals luchtfoto’s en satellietbeelden de huidige manier van mutatiesignalering kunnen verbeteren. Mei 2021 presenteerden zij de resultaten.

In de proeftuin is de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering onderzocht met het doel dit te verbeteren met gebruik van AI algoritmen. Wat zijn de voor- en nadelen van geautomatiseerde mutatiesignalering? In de proeftuin werken leveranciers, bronhouders en Kadaster samen om een reëel beeld te krijgen van de huidige stand van de techniek.

Aanleiding Proeftuin

De BGT moet jaarlijks bijgehouden worden door bronhouders. Traditioneel worden mutaties gesignaleerd uit een stereo luchtfoto. Veranderingen in de omgeving worden gesignaleerd door twee foto’s met elkaar te vergelijken of de foto met de kaart te vergelijken. De technologie van beeldherkenning uit (stereo) foto’s of met satelliet beelden is al enige jaren in ontwikkeling. Er wordt al langer geëxperimenteerd met het automatisch opsporen van mutaties uit beeldmateriaal door twee foto’s met elkaar te vergelijken of de foto met de BGT te vergelijken. Deze technologie is echter nog niet op grote schaal toegepast, omdat de kwaliteitseisen hoog zijn en de processen efficiënt ingericht zijn. Hierdoor is tijdwinst behalen een uitdaging. Het uiteindelijke resultaat moet voordeel bieden voor bronhouders van de BGT (zelfde of hogere kwaliteit tegen minder kosten).

Resultaten

Kunstmatige intelligentie voor mutatiesignalering is een veelbelovende techniek. Er is veel in te ontdekken en nog veel te onderzoeken. De proeftuin BGT mutatiesignalering met AI is een zeer geslaagde samenwerking tussen bedrijven (NEO, Readar, HawarIT, Digireg, Peoplegroup, Antea Group, Geronimo, Merkator en Esri) en overheid (BZK, SVB-BGT, Kadaster). Tijdens de goedbezochte online eindpresentatie hebben de deelnemende bedrijven en het Kadaster de eindresultaten van alle bedrijven gepresenteerd en hun oordeel daarover gegeven. In een panelsessies met de professionals was er tijd om inhoudelijk nog verder op de materie in te gaan en met elkaar van gedachten te wisselen over wat deze technologie ons in de toekomst kan brengen. Van de bijeenkomst zijn opnames gemaakt die wij hier mogen delen.

Jan Bruijn opende de sessie. Hij gaf een korte toelichting op het ontstaan van de Proeftuin.

In het door YadMedia opgenomen interview met Iris Reimerink van het Kadaster hoor je meer over de onderzoeksvraag. Ook de bedrijven Neo en Readar geven hier een korte toelichting op de proeftuin en de resultaten die zij hebben behaald.

Tijdens de sessie blikte Iris Reimerink terug op de samenwerking. Welke doelen diende de proeftuin? Wat is er achter de schermen gebeurd? Op welke manier zijn bedrijven aan de slag gegaan en met welke data?

Kunstmatige intelligentie stond als techniek centraal in deze proeftuin. Er is voornamelijk gewerkt met convolutional neural networks (CNN’s). Maar wat doen deze netwerken nou eigenlijk precies? Dit wordt in onderstaande animatie uitgelegd.

Diede Nijmeijer van het Kadaster licht in de volgende video uit welke varianten er binnen de proeftuin gebruikt zijn en wat het verschil is tussen deze verschillende CNN’s.

In drie panels werd vervolgens een diepere blik geworpen op het werk in de proeftuin. Diede Nijmeijer leidt elk panel in door per bedrijf toe te lichten voor welke techniek zij gekozen hebben en wat in hoofdlijnen hun resultaten zijn. Jan Bruijn gaat vervolgens het gesprek aan met de verschillende leden binnen de panels.

In het eerste panel interviewt Jan Bruijn, Matthijs van Til van Readar en Rob Beck van NEO. Beide leveranciers hebben in de proeftuin alle features van de BGT opgespoord en zijn daar goed in geslaagd. Gaat deze technologie ons een uniformere BGT opleveren en gaat de rol van de bronhouders veranderen door inzet van deze technologie?

In het tweede panel interviewt Jan Tom van Loef van Geronimo, Patrick Blom van Digireg en Cees Nieboer van HawarIT. Zij hebben zich in de opdracht gefocust op mutatiedetecties van gebouwen. We bespreken met hen wat de uitdagingen waren die ze tegenkwamen en welke keuzes zij hebben gemaakt.

In het derde panel spreekt Jan met Vera Liem van het Kadaster, Maarten Mol van Antea Groep, Laurence Buddingh van Esri en Pim van der Kleij van Merkator. Alle vier hebben kunnen experimenteren met nieuwe technieken. Jan Bruijn interviewt hen over hun zoektocht en welke uitdagingen ze ondervonden hebben in hun traject. Alle vier geven een interessant inkijkje in de keuzes en overwegingen die je tegenkomt in dit innovatieve onderzoek.

In de laatste ronde hoor je de samenvatting van wat er tijdens de panels is besproken en gezegd. Iris Reimerink gaat in op wat vanuit het perspectief van het Kadaster de conclusies zijn die getrokken kunnen worden uit de proeftuin. Ruud van Rossem kijkt vooruit naar de nationale ontwikkelingen rondom Doorontwikkeling in Samenhang en de bijdrage van AI daarin. Er is veel focus op het WAT van de doorontwikkeling. AI gaat meer in op het HOE en zal mede een instrument kunnen zijn om wensen in de doorontwikkeling betaalbaar te houden en te realiseren.

Naar aanleiding van de vooruitblik van Ruud van Rossem, gaat Jan Bruijn in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de triple helix: overheid, bedrijfsleven en universiteiten: Ruud van Rossem namens Min. BZK, Richard Witmer namens het Kadaster, Jaap Boter namens de Vrije Universiteit en Ron Rozema namens Geobusiness.

 

Lees meer

Tags: Event, AI