Welke principes vind jij dat er zouden moeten gelden bij het maken of inzetten van een digital twin? In een online enquête leggen wij je 30 stellingen voor. Deze stellingen hebben betrekking op uitgangspunten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins voor de fysieke leefomgeving. De uitkomsten van de enquête zijn input voor het opstellen van een ethisch kader voor digital twins.

Principes zijn bedoeld om maatschappelijke waarden zoals behoud van autonomie en privacy te borgen. Bij het maken of inzetten van digital twins voor de fysieke leefomgeving kan je tegen situaties aanlopen waarvoor er nog geen wet- en regelgeving is. Of situaties die volgens bestaande wet- en regelgeving geen bezwaar opleveren, maar waarbij je toch bedenkt dat het - gezien de situatie of het gevolg - beter is om iets tóch niet te doen.

Wij zijn op zoek naar wat de uitgangspunten zouden moeten zijn bij het maken of inzetten van een digital twin. Op basis van internationale verkenningen en ervaringen vanuit de werkplaats Ethiek, hebben we 30 stellingen geformuleerd. Door zoveel mogelijk input op deze stellingen te verzamelen, willen we tot een grote gemene deler komen. We stellen je deelname aan deze enquête op prijs en voel je vrij om onderstaande link te delen in jouw netwerk.

Ga naar de enquête