Eén helder plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat is voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de essentie van de nieuwe mogelijkheden die het Fieldlab Grootschalige Evenementen oplevert. Theo Bronts en Leon Vernimmen, belast met advies en toezicht op evenementenvergunningen, verwachten veel van twee digitale apps die hen hierbij gaan ondersteunen.

“Een vergunningapp maakt het mogelijk om al bij de aanvraag door de organisator tot in detail in heldere beelden te zien hoe een podium of andere inrichting er precies uitziet en de publieke ruimte beïnvloedt. En met een schouwapp kunnen de toezichthouders tijdens of na de opbouw in één oogopslag zien of de organisator zich aan de veiligheidsvoorwaarden in de vergunning heeft gehouden.

“Om de veiligheidsaspecten van een evenement goed te kunnen beoordelen, moet je denken in beelden”, stelt Theo Bronts. “Dat kán met de apps, die ons als het ware digitaal meenemen in een realistische weergave van de omgeving en iedereen hetzelfde beeld van de situatie laten zien. Een wereld van verschil met papieren tekeningen, die enorm wisselen in kwaliteit en detailniveau en waarvan vaak ook nog eens meerdere versies bestaan. Lastig voor ons, maar ook voor de gemeente die de vergunning moet afgeven. Want als die bij de vergunningaanvraag een slechte tekening met onduidelijke situatieschets krijgt, gaan de hulpdiensten kritische vragen stellen, over bijvoorbeeld calamiteitenroutes. Dat kost veel extra tijd en energie.”

Het belang van het visualiseren van situaties om de veiligheid te beoordelen, is volgens Theo het wetenschappelijk bevestigde feit dat plaatjes door de hersenen 60.000 keer sneller worden geïnterpreteerd dan tekst. “En hoe meer detail, hoe beter en sneller je je een goed beeld kan vormen. In de ‘oude’ situatie moet je soms veel moeite doen om met aanvullende informatie het beeld helder te krijgen. Wat betekent bijvoorbeeld een gele lijn op een papieren tekening? In de 3D-weergave in de app heb je een helder overzicht en zie je direct dat het een afrastering is, hoe hoog die is en hoe dat hek de zichtlijnen of de doorstroming van publiek beïnvloedt.”

Collega Leon Vernimmen wijst op nog een ander te bereiken doel: “Ik wil naar een compactere vergunning met minder tekst. Sommige evenementenvergunningen zijn nu complete boekwerken vol eisen en voorwaarden die mensen slecht lezen of niet snappen. Als we samen in een 3D-weergave van de stad kunnen rondlopen, bij de aanvraag, de toetsing en in de gebruiksfase, zitten overheid en organisator steeds in dezelfde ‘film’. En zijn alle benodigde data daarin beschikbaar. Zonder dat je steeds met elkaar om de tafel moet om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten. Een beperktere vergunning is dus mijn grote streven, met vooral visuele informatie op basis van gestandaardiseerde tekeningen en symbolen op een digitale geografische achtergrond. Dat geeft iedereen helderheid en bovendien gaat het proces van vergunningverlening sneller en minder omslachtig. Iedereen blij…”

Leon vindt het voor het slagen van het project belangrijk dat verschillende partners van bedrijfsleven en overheid samenwerken in het Fieldlab. Dankzij hun gebundelde kennis en expertise worden beeld- en kaartmateriaal en andere data en informatiebronnen gecombineerd tot slimme nieuwe tools in het belang van de veiligheid. “Door maximaal gebruik te maken van geo-informatie, wordt het aanvragen en beoordelen van een evenementenvergunning straks voor iedereen veel simpeler. Voorwaarde is wel dat de apps voor internet zo eenvoudig zijn dat iedereen er zonder opleiding of cursus gemakkelijk mee kan werken. Ook de organisatoren die zelf hun situatie in die virtuele achtergrond moeten intekenen.”