12 maart '20 - Bijeenkomst Digital Twin

 

Op 12 maart jongstleden organiseerde het Locatiepact een eerste werkplaats meeting over Digital Twins. De belofte van Digital Twins is dat ze oplossingen bieden voor uiteenlopende ruimtelijke uitdagingen. 12 maart keek een groep experts naar de vraag wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor een nationale Digital Twin.

Als inleiding op het gesprek gaf Arjen Adriaanse van TNO zijn kijk op het gebruik van nationale Digital Twins. ‘Het gaat om het verbinden van verschillende databronnen en diverse Digital Twins. Zodat je deze geschikt kan maken voor ondersteuning van processen’.
Jantien Stoter van de TU Delft ging vervolgens in op de standaarden en afspraken die er al zijn/dan wel al in de maak zijn. Zij pleitte ervoor om hiervan gebruik te maken en riep op ervoor te zorgen dat de databronnen die je gebruikt betrouwbaar zijn en hun herkomst traceerbaar.

Resultaten enquête
Voordat de groep zelf aan de slag ging, nam Eduardo Dias van Geonovum/VU Amsterdam ons nog mee in de resultaten van een online enquête naar de inzet van Digital Twins in Nederland. Opvallend is dat er soms grote verschillen zijn in het beeld dat ambtenaren en consultants hebben bij het woord Digital Twin. Voor consultants is een Digital Twin bijvoorbeeld veel vaker een real time model dan voor een ambtenaar. Ambtenaren zien de Digital Twin daarentegen veel vaker als een hulpmiddel bij het maken van beslissingen dan consultants.

Om tot een gedeeld beeld te komen, gingen de deelnemers vervolgens aan de slag om een waarde propositie op te stellen voor een nationale Digital Twin. In het 
beeldverslag dat is gemaakt, krijg je een indruk van wat er daarbij allemaal is besproken.
 
Hoe verder?
Op basis van de eerste werkplaats is een verslag gemaakt en zijn de volgende vervolgstappen benoemd:  
1. Uitzoeken welke beschikbare Nationale databronnen nu al zijn op te nemen in een Digital Twin;
2. Welke afspraken/platform voor BIM en GEO in een Nationale DT nodig zijn;
3. Ideeën uit de waarde proposities van de meeting verder uitwerken.

 

Bekijk hier het getekende verslag.